Tid for dugnad

Det vert dugnad i Norheimsund bedehus også i vår. Oppgåver: vasking, rydding, montering av nye gardiner, maling, bona golv m.m. Tidspunkt: 17.30 – 20.30 med innlagt kaffipause. Oppsette dagar: tysdag 29. mai, onsdag 30. mai, torsdag 31 mai, måndag 4. juni, tysdag 5. juni, onsdag 6. juni. Me ynskjer mest deltaking frå starten, men er takksame for all hjelp. Kanskje nokon ynskjer å arbeide på dagtid? Kontakt leiar i husstyret Olav Helleve (epost: rag-he@online.no/ tlf. 91122640) dersom du har høve til å delta.

Evangelisering i Norheimsund

4. – 5. mai arrangerte Origo evangeliseringshelg i Norheimsund. Me hadde besøk frå Open Air Campagniers og inviterte til møte fredag og laurdag. I tillegg til dette hadde me laurdag eit evangeliseringsseminar og påfølgande gateevangelisering i Norheimsund. I løpet av dei tre timane me brukte i Grova denne laurdagen fekk me oppleva alle årstidene om ein annan. Dette gjorde det heile til tider utfordrande, men desto kjekkare når sola først kom. Omlag klokka 12.30 passerte den første snøbyga og i løpet av tre minutt klarna dei heilt opp. Me hadde like før bede Jesus om å stilla stormen for oss, og bønesvaret vart meir konkret enn me kunne tenkt oss.

Fortsett å lese «Evangelisering i Norheimsund»

17. mai – fest

Velkommen til 17. mai – fest i Norheimsund bedehus torsdag 17.05 kl.18.30. Harry Wiig Andersen held dagens tale. Solrun Leiren les dikt. Det vert også kulturelle innslag, leikar og mat.

Evangeliseringshelg med Open Air Campaigners

Fredag 4. mai og laurdag 5. mai vert det evangeliseringshelg med Open Air Campaigners (OAC) i Norheimsund bedehus. Gateevangelist Hartvig Kloster (biletet) frå Danmark er talar og seminarhaldar. Det vert møte fredag kveld kl. 20.00. Laurdag blir det seminar kl. 10.00 og møte kl. 20.00. OAC er ein verdensomspennande tverrkyrkjeleg evangeliseringsorganisasjon. OAC ynskjer å bringe evangeliet ut til dei som ikkje trur på Jesus og utruste forsamling/ kyrkjelyd og enkeltpersoner til evangelisering. Alle er hjarteleg velkomne!

Gruppe frå ungdomskoret syng med Øystese Musikklag

Laurdag 28. april kl. 17.00 skipar Øystese Musikklag til vårkonsert i Øystese idrettshall. Dei har invitert med seg Norheimsund & Øystese Ungdomskor og kulturskulebandet Bandit. På grunn av konfirmasjonstid klarar ikkje ungdomskoret å stille med heile koret. Ei gruppe beståande av 10-12 songarar og band skal vere med. Ungdomskoret oppmodar folk om å kome på konserten!

Bedehusbasar

Fredag 27. april er det klart for årets bedehusbasar i Norheimsund bedehus. Basaren startar kl. 18.30. Det vert loddsal frå kl. 18.00. Martha og Edgar Paulsen deltek med andakt og song. Det vert åresal, hovudtrekning og kaffiøkt. Alle er velkomne!

Spre litt glede!

Fyrste sundag etter påske, 15.april, vert det storfamiliesamling i Øystese idrettshall. Ulike barne- og ungdomskor i Kvam har eit fellesprogram under tittelen “Spre litt glede!” og syng i tillegg eigne songar. Therese Glendrange frå Flekkefjord har andakt. Ho er ny direktør for Normisjon sitt arbeid i Mali, og har arbeidd mykje blant barn og unge t.d. med sundagsskule og leirarbeid. Kom og lat deg inspirera av Therese og barn og unge i Kvam! Ta med heile familien, besteforeldre og barnebarn, naboar og vener! Arrangør er Storsamlinga, Norheimsund og Øystese Indremisjon. Velkomen!

Fortsett å lese «Spre litt glede!»

Ungdomsgudsteneste i Øystese på fredag!

Fredag 13. april kl. 20.00 arrangerer Origo Ungdomsklubb og Øystese Sokneråd ungdomsgudsteneste i Øystese kyrkje. Lars Arne Vik er prest. Norheimsund & Øystese Ungdomskor deltek med song og musikk. Det vert bønevandring og nattverd. Etter gudstenesta inviterer Origo til kafe i Øystese bedehus. Alle er hjarteleg velkomne!