Husstyret for Øystese bedehus

Leiar:
Vidar Sangolt, tlf. 92444897 – epost: vsangolt@gmail.com

Styremedlemmer:
Egil Gammelsæter
Jarle Sortevik
Anders Sæleset

Brannvernansvarleg/ vaktmeister:
Jakob Haaberg, tlf. 93801236

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Øystese bedehus.