Husstyret for Øystese bedehus

Leiar:
Anders Sæleset, tlf. 90812560 – epost: anders.saleset@gmail.com

Styremedlemmer:
Egil Gammelsæter
Jarle Sortevik

Brannvernansvarleg/ vaktmeister:
Daniel Gammelsæter, tlf. 92696634

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Øystese bedehus. Finn du feil/ manglar kan du melde dette til leiar Anders Sæleset.