Husstyret for Norheimsund bedehus

Leiar:
Ole Håland, tlf. 97623246 – epost: olehaland@gmail.com

Styremedlemmer:
Sissel Svåsand
Ingrid Selvik Undal
Synnøve F. Flaten

Varamedlem:
Arthur Strømme

Anders Sæleset er brannvernansvarleg

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Norheimsund bedehus. Finn du feil/ manglar kan du skrive dette inn i driftjournalen som heng på døra til vaskerommet i bedehuset.