Husstyret for Norheimsund bedehus

Leiar:
Hans Gravdal, tlf. 40080060 – epost: hans@hardangerbyggsenter.no

Styremedlemmer:
Sissel Svåsand
Ingrid Selvik Undal
Arthur Strømme

Varamedlemmer:
1. Harald Voster
2. Vidar Grindheim

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Norheimsund bedehus. Finn du feil/ manglar kan du skrive dette inn i driftjournalen som heng på døra til vaskerommet i bedehuset.