Husstyret for Norheimsund bedehus

Leiarar:
Hans Gravdal, tlf. 40080060 – epost: hans@hardangerbyggsenter.no
Vidar Grindheim

Styremedlemmer:
Sissel Svåsand
Ingrid Selvik Undal/ Inger Sofie Moldsvor
Arthur Strømme

Varamedlem:
1. Harald Voster

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Norheimsund bedehus. Finn du feil/ manglar kan du skrive dette inn i driftjournalen som heng på døra til vaskerommet i bedehuset.