Dugnadsvask i Norheimsund bedehus

Her finn du ei oversikt over dugnadsvask i Norheimsund bedehus. Takk til alle som er villige til å bruka av fritida si for å vaske! Det er eit viktig og nødvendig arbeid for at verksemda på bedehuset skal fungera, og det sparar indremisjonen for store utgifter. Vanleg vaskedag er tysdag og laurdag, men dette er fleksibelt, og kan tilpassast den enkelte sin ”timeplan”. Oversikt over dei faste aktivitetane i Norheimsund bedehus finn de her. Sjekk også arrangementplanen som du finn her. Lukke til med arbeidet!

Vaskeliste 2024:
Veke:                             Navn:                                                Telefon nr.

10 (04.03.-10.03.) Eli og Øyvind Kleven 410 45 204 /958 51 974

11 (11.03.-17.03.) Solrun Leiren/ Solveig Norheim 902 62 627 / 994 52 967

12 (18.03.-24.03.) Kari og Sverre Skeie 958 81 187/ 913 94 514

13 (25.03.-31.03.) Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823/ 911 11 321

14 (1.04.-07.04.) Ole Håland / Brit Gj. Voster 976 23 246/ 906 00 946

15 (8.04.-14.04.) Sverre Lindøy/ Herdis Austevoll 996 42 442/ 994 52 586

16 (15.04.-21.04.) Sissel Svåsand/ Kjell Strømme 940 64 921/ 958 00 661

17 (22.04.-28.04.) Gerd og Bjarne Neteland 412 98 518/ 900 59 081

18 (29.04.-05.05.) Ole Bjørn Kristensen /Vidar S.Eik 988 06 781/476 32 506

19 (06.05.-12.05.) Ragnhild og Tore Skeie 928 35 538/ 900 77 001

20 (13.05.-19.05.) Asgeir Norheim/ Jostein Norheim 909 12 873/ 906 94 988

21 (20.05.-26.05.) Marit og Arthur Strømme 411 21 850/ 957 21  22(27.05.-02.06.) Dagmar og Olav Høyland 977 33 989 / 969 10

23 (03.6.-09.06.) Ragnhild og Olav Helleve 913 93 419/ 911

32 Jostein Moldsvor/ Inger Sofie 913 79 312/ 979 75 296

33 Eli og Øyvind Kleven 410 45 204/ 958 51 974

34 Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627/ 994 52 967

35 Kari og Sverre Skeie 958 81 187/ 913 94 514

36 Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823/ 911 11 321

37 Ole Håland / Brit Gj. Voster 976 23 246 / 906 00 946

38 Sverre Lindøy / Herdis Austevoll 996 42 442/ 994 52 586

39 Sissel Svåsand / Kjell Strømme 940 64 921/ 958 00 661

40 Gerd og Bjarne Neteland 412 98 518/ 900 59 081

41 Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik 988 06 781/ 476 32 506

42 Ragnhild og Tore Skeie 928 35 538/ 900 77 00

43 Asgeir Norheim/ Jostein Norheim 909 12 873/ 906 94 988

44 Marit og Arthur Strømme 411 21 850/ 957 21 206

45 Dagmar og Olav Høyland 977 33 989 / 969 10 092

46 Ragnhild og Olav Helleve 913 93 419 / 911

47 Jostein Moldsvor / Inger Sofie 913 79 312 / 979 75 296

48 Eli og Øyvind Kleven 410 45 204/ 958 51 974

49 Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627/994 52 967

50 Kari og Sverre Skeie 958 81 187/ 913 94 514

51 Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823/ 911 11 321