Dugnadsvask i Norheimsund bedehus

Her finn du ei oversikt over dugnadsvask i Norheimsund bedehus. Takk til alle som er villige til å bruka av fritida si for å vaske! Det er eit viktig og nødvendig arbeid for at verksemda på bedehuset skal fungera, og det sparar indremisjonen for store utgifter. Vanleg vaskedag er tysdag og laurdag, men dette er fleksibelt, og kan tilpassast den enkelte sin ”timeplan”. Oversikt over dei faste aktivitetane i Norheimsund bedehus finn de her. Sjekk også arrangementplanen som du finn her. Lukke til med arbeidet!

Vaskeliste:
Veke:                             Navn:                                                Telefon nr.

46 (14.nov-20.nov) Jostein Moldsvor/ Inger Sofie  913 79 312/ 979 75 296
47 (21.nov.-27.nov) Eli og Øyvind Kleven 410 45 204 / 958 51 974
48 (28.nov.- 4.des.) Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627 / 994 52 967
49 (05.des- 11.des.) Kari og Sverre Skeie 958 81 187 / 913 94 514
50 (12.des.-18.des.) Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823 / 911 11 321
51 (19.des.-25.des.) Ole Håland / Brit Gj. Voster 976 23 246 / 906 00 946

2023:

1: (01.01.- 8.1.) Sverre Lindøy / Herdis Austevoll  996 424 42 / 994 52 586
2: (09.01.-15.01.) Sissel Svåsand / Kjell Strømme  940 64 921 / 958 00 661
3: (16.01.-22.01.) Gerd og Bjarne Neteland  412 98 518 / 900 59 081
4: (23.01.-29.01.) Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik  988 06 781 / 476 32 506
5: (30.01.-5.02.) Ragnhild og Tore Skeie  928 35 538 / 90077 001
6: (06.02.-12.02.) Asgeir Norheim / Jostein Norheim  909 12 873 / 906 94 988
7: (13.02.-19.02.) Kjellun og Leonard Norheim  924 11 235 / 954 93 599
8: (20.02.-26.02.) Marit og Arthur Strømme  411 21 850 / 957 21 20
9: (27.02.- 5.03.) Dagmar og Olav Høyland  977 33 989 / 969 10 092
10:(6.03.-12.03.) Ragnhild og Olav Helleve  913 93 419 / 911 22 640
11:(13.03.-19.03.) Jostein Moldsvor / Inger Sofie 913 79 312 /979 75 296
12:(20.03.-26.03.) Eli og Øyvind Kleven  410 45 204 / 958 51 974
13:(27.03.-02.04.) Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627 / 994 52 967
14:(03.04.-09.04.) Kari og Sverre Skeie  958 81 187 / 913 94 514
15:(10.04.-16.04.) Reidun og Vidar Grindheim  451 01 823 / 911 11 321
16:(17.04.-23.04.) Ole Håland / Brit Gj. Voster  976 23 246 / 906 00 946
17:(24.04.-30.04.) Sverre Lindøy / Herdis Austevoll  996 42 442 / 994 52 586
18:(01.05.-07.05.) Sissel Svåsand / Kjell Strømme  940 64 921 / 958 00 661
19:(08.05.-14.05.) Gerd og Bjarne Neteland   412 98 518 / 900 59 081
20:(15.05-21.05.) Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik  988 06 781 / 476 32 506
21:(22.05.-28.05.) Ragnhild og Tore Skeie  928 35 538 / 900  77 001
22:(29.05.-04.06.) Asgeir Norheim / Jostein Norheim 909 12 873 / 906 94 988
23:(05.06.-11.06.) Kjellun og Leonard Norheim  924 11 235 / 954 93 599
24:(12.06.-18.06.) Marit og Arthur Strømme   411 21 850 / 957 21 206
25:(19.06.-25.06.) Dagmar og Olav Høyland  977 33 989 / 969 10 092
26:(26.06.-02.07.) Ragnhild og Olav Helleve  913 93 419 / 911 22 640