Dugnadsvask i Norheimsund bedehus

Her finn du ei oversikt over dugnadsvask i Norheimsund bedehus. Takk til alle som er villige til å bruka av fritida si for å vaske! Det er eit viktig og nødvendig arbeid for at verksemda på bedehuset skal fungera, og det sparar indremisjonen for store utgifter. Vanleg vaskedag er tysdag og laurdag, men dette er fleksibelt, og kan tilpassast den enkelte sin ”timeplan”. Oversikt over dei faste aktivitetane i Norheimsund bedehus finn de her. Sjekk også arrangementplanen som du finn her. Lukke til med arbeidet!

Vaskeliste:

Veke:                             Navn:                                                Telefon nr.

 • 1 (03.01-09.01) Kjellun og Leonard Norheim 924 11 235 / 954 93 599
 • 2 (10.01-16.01) Marit og Arthur Strømme 411 21 850 / 957 21 206
 • 3 (17.01-23.01) Dagmar og Olav Høyland 977 33 989 / 969 10 092
 • 4 (24.01-30.01) Ragnhild og Olav Helleve 913 93 419 / 911 22 640
 • 5 (31.01-06.02) Jostein Moldsvor / Inger Sofie 913 79 312 / 979 75 293
 • 6 (07.02-13.02) Eli og Øyvind Kleven 410 45 204 / 958 51 974
 • 7 (14.02-20.02) Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627 / 994 52 967
 • 8 (21.02-27.02) Kari og Sverre Skeie 958 81 187 / 913 94 514
 • 9 (28.02-06.03) Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823 / 911 11 321
 • 10 (07.03-13.03) Ole Håland /Brit Gj. Voster 976 23 246 / 906 00 946
 • 11 (14.03-20.03) Sverre Lindøy / Herdis Austevoll 996 42 442 / 994 52 586
 • 12 (21.03-27.03) Sissel Svåsand og Kjell Strømme 400 01 183 / 958 00 661
 • 13 (28.03-03.04) Gerd og Bjarne Neteland 412 98 518 / 900 59 081
 • 14 (04.04-10.04) Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik 988 06 781 / 476 32 506
 • 15 (11.04-17.04) Ragnhild og Tore Skeie 928 35 538 / 900 77 001
 • 16 (18.04-24.04) Asgeir Norheim / Jostein Norheim 909 12 873 / 906 94 988
 • 17 (25.04-01.05) Kjellun og Leonard Norheim 924 11 235 / 954 93 599
 • 18 (02.05-08.05) Marit og Arthur Strømme 411 21 850 / 957 21 206
 • 19 (09.05-15.05) Dagmar og Olav Høyland 977 33 989 / 969 10 092
 • 20 (16.05-22.05) Ragnhild og Olav Helleve 913 93 419 / 911 22 640
 • 21 (23.05-29.05) Jostein Moldsvor / Inger Sofie 913 79 312 / 979 75 293
 • 22 (30.05-05.06) Eli og Øyvind Kleven 410 45 204 / 958 51 974
 • 23 (06.06-12.06) Solrun Leiren / Solveig Norheim 902 62 627 / 994 52 967
 • 24 (13-06-19.06) Kari og Sverre Skeie 958 81 187 / 913 94 514
 • 34 (22-08-28.08) Reidun og Vidar Grindheim 451 01 823 / 911 11 321
 • 35 (29.08-04.09) Ole Håland /Brit Gj. Voster 976 23 246 / 906 00 946
 • 36 (05.09-11.09) Sverre Lindøy / Herdis Austevoll 996 42 442 / 994 52 586
 • 37 (12.09-18.09) Sissel Svåsand og Kjell Strømme 400 01 183 / 958 00 661
 • 38 (19.09-25.09) Gerd og Bjarne Neteland 412 98 518 / 900 59 081
 • 39 (26.09-02.10) Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik 988 06 781 / 476 32 506
 • 40 (03.10-09.10) Ragnhild og Tore Skeie 928 35 538 / 900 77 001
 • 41 (10.10-16.10) Asgeir Norheim / Jostein Norheim 909 12 873 / 906 94 9881
 • 42 (17.10-23.10) Kjellun og Leonard Norheim 924 11 235 / 954 93 599
 • 43 (24.10-10.10) Marit og Arthur Strømme 411 21 850 / 957 21 206
 • 44 (31.10-06.11) Dagmar og Olav Høyland 977 33 989 / 969 10 092
 • 45 (07.11-13.11) Ragnhild og Olav Helleve 913 93 419 / 911 22 640