Utleige av Øystese bedehus

Utleigetakstar for Øystese bedehus:
Storsal og småsal: kr. 2500,- pr. arrangement/ dag
Småsal: kr. 700,- pr. arrangement/ dag
Kjøken: kr. 700,- pr. arrangement/ dag
Kjellarsal: kr. 1800,- pr. arrangement/ dag
Møterom kjellar: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Heile huset: kr. 4500,- pr. arrangement/ dag

Vasking kr. 1000,- blir fakturert i tillegg dersom leigetakar ikkje vaskar sjølv. Dette må avtalast på førehand.

Bord og stolar vert utleigd etter avtale.

Kulturarrangement: 10% av billettinntekter (minimum kr. 2500,-).

Overnatting for grupper og lag etter avtale.

Booking:
Vidar Sangolt, epost: vsangolt@gmail.com – tlf. 92444897

Utlån av nøklar og praktisk info:
Jakob Haaberg, tlf. 93801236