Sundagstreff 25. april

25. april kl. 11.00 er du velkomen til Sundagstreff i Øystese bedehus. Julie og Jakob Haaberg har regien. Dette blir ei fellessamling for alle. Kollekt til ØIM. Er du sjuk eller har symptom, må du halde deg heime. Hugs god avstand 🙂

Arrangement avlyst!!

På grunn av nye nasjonale tiltak blir fleire planlagde arrangement dessverre avlyst. Dette gjeld i første omgang Sundagstreff i Øystese bedehus 28. mars og påskekonsert med NØUK i Norheimsund kyrkje 28. mars. Også møteveka med Roald Evensen i Øystese bedehus 7. – 11. april blir avlyst. Denne vil bli sett opp ved ein seinare anledning.

Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte for NIM

Tysdag 16. mars kl. 19.30 i Norheimsund bedehus.

Ein viktig møtestad for å dela tankar om arbeidet og koma med gode innspel til styret.

Årsmøtesaker: val av vararepresentant, budsjett 2021 v/Tore Skeie

Samtale om arbeidet, framhald frå årsmøtet  v/Eli S. Tveitane

  • Erfaringar frå tida med nedstenging i 2020.
  • Satsingsområda 2021, sjå årsmelding

Innleiing om konfirmasjon v/Sølvi Mongstad og Brit Voster

Svært enkel servering

Set av kvelden og ver med på å gjera fellesskapet på bedehuset til slik me ønskjer at det skal vera!  Velkommen til samtale, mat og prat!

Helsing styret for NIM v/Eli S. Tveitane

Allesamansamling i Norheimsund

Velkomen til Allesamansamling igjen søndag 7.mars kl 11.00 i Norheimsund 
bedehus!

Andakt ved Arne O. Øystese

Felles barnegruppe.

Dørene opnar kl 10.45, max 100 eller til det er fullt når me følgjer 
smittevernrestriksjonane.

Velkommen!