Oppdaterte linkar for opptak av tysdagsbibeltimar med Egil Gammelsæter. Øystese Bedehus

Egil Gammelsæter har hatt bibeltimar i Øystese bedehus også i vår. Dette har vært tysdagskveldane klokka 19.30 og også 19.00.. Bibeltimar for hausten er kome igang. Snart er heile Johannesevangeliet gjennomgått.

Opptaka fram til og med desember 2020 er lagt ut på youtube og kan høyrast der. Trykkjer du på video-linken nedanfor kjem du rett til spelelista på youtube der alle bibeltimane som er lasta opp ligg.

Møteveke med Roald Evensen 8. – 12. september

Bli med på møteveke med Roald Evensen i Øystese bedehus 8. – 12. september! Det blir møte onsdag – fredag kl. 19.30. Laurdag er det møte kl. 18.00 med påfylgjande pizzakveld. Sundag delktek Roald på Sundagstreff kl. 11.00. Laurdag og sundag blir det TREFF barnesamling. Varm opp til møteveka med video; Roald Evensen i samtale med Egil Gammelsæter, innspelt i Øystese bedehus i vinter:


Haustprogram for Norheimsund bedehus

«Inn til Jesus, ut til andre»

Etter ein sommar med mykje fint ver, er me klare for å starta opp dei faste samlingane i Norheimsund bedehus. Styret har arbeidd med visjonen vår: «Vi vil vera ei Jesus-fokusert forsamling med verdsvidt perspektiv som ærar Gud, deler tru og liv og får med fleire». Denne hausten vil alle tema vera knytt til bibeltekstar som er grunnlag for visjonen.

Følg gjerne Norheimsund Indremisjon på Facebook der informasjon om møta vert lagt ut i forkant. Dei fleste samlingane har grupper for born. Velkomen til samlingar for heile familien!

Sønd. 22. aug. kl. 11.00 – Julie Haaberg: Å følgja Jesus i dag.
Sønd. 5.sept. kl. 11.00 – Bjørn Lauritzen: Få med fleire.
Sønd. 19.sept. kl. 11.00 – Marit A. Røen: Jesus i hjarta, hjarta for andre.
Sønd. 17.okt. kl. 11.00 – Herdis Austevoll: Æra Gud med heile seg.
Sønd. 31.okt. kl. 11.00 – Øystein Mongstad
Sønd 7.nov. kl. 17.00 – Eli Tveitane: Aldri åleine (soulmesse m/ barnekora).
Sønd. 21.nov. kl. 11.00 – Asbjørn Kvalbein: Våre søsken globalt.
Sønd. 5.des. kl. 11.00 – Adventssamling for og av barnegruppene: Ei glede for heile folket.
Sønd. 19.des. kl. 11.00 – Eli Tveitane: Jesus til alle.

Haustprogram – Øystese bedehus

Me håpar alle har hatt ein fin sommar og ynskjer velkomen til nytt semester i Øystese bedehus! Her kjem litt informasjon om det som skal skje framover. Følg med på www.bedehusweb.no og ØIM på Facebook for oppdateringar!

15. august kl.11.00: Sundagstreff – tale v/ Daniel Gammelsæter (fellessamling)
29. august kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Jakob Haaberg
8. september kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Roald Evensen
9. september kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Roald Evensen
10. september kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Roald Evensen
11. september kl. 18.00: Kveldsmøte – tale v/ Roald Evensen
12. september kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Roald Evensen
26. september kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Nils Gunnar Oma
29. september kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
30. september kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
1. oktober kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
2. oktober kl. 18.00: Kveldsmøte – tale v/ Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
3. oktober kl. 19.30: Kveldsmøte – tale v/ Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes
10. oktober kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Arne O. Øystese
24. oktober kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Solveig Norheim (fellessamling)
7. november: Sundagstreff – tale v/ Solveig Hosøy (fellessamling med LINK)
14. november kl. 11.00: Sundagstreff – tale v/ Egil Gammelsæter
28. november kl. 11.00: Juleverkstad – v/ Julie Haaberg

To møteveker i Øystese i haust!

Fullstendig haustprogram for Øystese bedehus er snart klart. I tillegg til vanlege Sundagstreff blir det denne hausten to møteveker. 8. – 12. september kjem Roald Evensen (ImF) på besøk og 29. september – 3. oktober blir det møteveke med Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes (ImF). Set av datoane: dette vil du ikkje gå glipp av 😉