Bli medlem i NIM

Støtt laget – bli medlem i Norheimsund Indremisjon!
Medlemskontingent kr. 250,- pr. person pr. år kan betalast til konto 3530.20.31469 eller betalast på Vipps #103415. Merk betalinga «medlemskontingent [år] + [namn]».

Les meir om fast gjevarteneste her.