Bli medlem i ØIM

Støtt laget – bli medlem i Øystese Indremisjon!
Medlemskontingent kr. 200,- pr. person pr. år kan betalast til konto 5277.31.32186 eller betalast på Vipps #71210. Merk betalinga «medlemskontingent [år] + [namn]».

Les meir om fast gjevarteneste her.