Utleige av Norheimsund bedehus

Ta kontakt med:
Vidar Sangolt, epost: vsangolt@gmail.com – tlf. 92444897

Utleigetakstar for Norheimsund bedehus:
Heile huset (eks. hovudkjøken): kr. 3000,- pr. arrangement/ dag
Storsal: kr. 1500,- pr. arrangement/ dag
Småsal: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjøken 1. etg.: kr. 250,- pr. arrangement/ dag
Hovudkjøken: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Forsamlingsrom i kjellaren: kr. 1000,- pr. arrangement/ dag
Møterom 2. etg.: kr. 400,- pr. arrangement/ dag

Kulturarrangement: 10% av billettinntekter + leige av aktuelle rom
Basar: 5% av inntekter + leige av aktuelle rom

Bord, stolar, osv. kan verte utleigd etter avtale.

Leiga vert å betala til Norheimsund Indremisjon sin konto 3530.20.31469.
NB! Merk med namn på lag/ organisasjon/ person som leiger, samt dato.

Takstar er gjeldande f.o.m 01.01.24

Last ned viktig info om utleige av Norheimsund bedehus (.pdf)