Utleige av Norheimsund bedehus

Informasjon om utleige av Norheimsund bedehus (.pdf)

Ta kontakt med:
Vidar Sangolt, epost: vsangolt@gmail.com – tlf. 92444897

Utleigetakstane er frå 1. juli 2012 delt inn i ekstern og intern utleige. Intern utleige skjer kun til eigne lag/ organisasjonar og lag/ organisasjonar som samarbeider med Norheimsund Indremisjon.

Utleigetakstar for Norheimsund bedehus – EKSTERN utleige:
Heile huset: kr. 2500,- pr. arrangement/ dag
Storsal: kr. 1500,- pr. arrangement/ dag
Småsal: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjøken: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Forsamlingsrom i kjellaren: kr. 1000,- pr. arrangement/ dag

Kulturarrangement: 10% av billettinntekter + leige av aktuelle rom
Overnatting for grupper og lag: kr. 75,- pr. person/ natt. Minimum kr. 2500,-

Utleigetakstar for Norheimsund bedehus – INTERN utleige:
Heile huset: kr. 2000,- pr. dag
Storsal: kr. 700,- pr. møte (kr. 500,- for møte nr. 2 og utover…)
Småsal: kr. 300,- pr. møte
Kjøken: kr. 300,- pr. møte
Forsamlingsrom i kjellaren: kr. 300,- møte (kr. 700,- pr. dag)
Møterom 2. etg: kr. 300,- pr. møte

Basar, julemesse og liknande bruk: 5% av brutto inntekter + leige av aktuelle rom (minimum kr. 4000,-)
Overnatting for grupper og lag: kr. 75,- pr. person/ natt. Minimum kr. 2000,- (Reinhald etter opphald: etter instruks på vaskerom)

Bord, stolar, osv. kan verte utleigd etter avtale.

Leiga vert å betala til Norheimsund Indremisjon sin konto 3530.20.31469.
NB! Merk med namn på lag/ organisasjon/ person som leiger, samt dato.

Vedteke av styret i Norheimsund Indremisjon 01.07.12