Dugnadsliste Øystese bedehus

Vil du bli med på dugnad?

Å drifte eit stort hus er mykje jobb, men mykje kan heldigvis gjerast på dugnad. På denne sida legg me ut små og større oppgåver som kan ordnast på dugnad. Har DU lyst til å bidra med noko av dette?  Ring ein ven og gå i gang! 

Kontakt Anders Sæleset (90812560/ anders.saleset@gmail.com) eller Vidar Sangolt (92444897/ vsangolt@gmail.com) om du treng utstyr eller tips. Vaskeutstyr er på vaskerommet. Verktøy og maling finn du på verkstaden (bak dametoalettet). Meld frå til Vidar når du har gjort noko, slik at han kan stryka det frå lista. 

Oppgåver:

Vindusvask hovudsal 

Vindusvask kjellarsal

Vaske kjøkenskap oppe 

Vaske kjøkenskap nede

Vaske lister og glaskarmar hovudsal

Vaske lister og glaskarmar sidesal

Vaske lister og glaskarmar kjellarsal

Luke blomebed

Vaske speglar og glas i ytterdørene oppe og nede

Vaske spegelvegg nede

Stramme opp stolar på møterom

Montere brannvarslarar (snakk med Anders el. Vidar)

Sparkle og male lister (snakk med Anders el. Vidar)

Smørje dører som knirkar

Male glaskarmar sidesal

Vaske dør inn til hovudsal