«Når freden lander stilt» – julekonsertar 11. desember

Det blir julekonsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor laurdag 11. desember! Pga. nye smitteverntiltak blir det to konsertar; kl. 16.00 og kl. 19.00. Bill. kr. 200,- for vaksne og kr. 100,- for barn/ student ved inngangen. Hugs 1 meters avstand! Det er ikkje påbud om munnbind, men det kan vere lurt å ha, spesielt ved inn- og utgang. Munnbind og håndsprit er tilgjengeleg i kyrkja. Er du sjuk eller har symptom må du halde deg heime.

Me håpar å sjå deg 🙂

Julekonsert i Øystese bedehus 16. desember

Torsdag 16. desember kl. 19.00 kjem duoen Ingebjørg Andrea Ådnanes (bl.a kjent fra The Voice 2021) og pianisten Simon Madsen til Øystese bedehus for å ha julekonsert. Denne konserten er ein del av ein julekonsertturné dei har på vestlandet. Konsertrepetoiret vil variera mellom nye og tradisjonelle julesongar både på norsk og engelsk, også sjølvskrive materiale. Songar på engelsk vert teksta til norsk på skjerm. Billettar kjøper du på TicketCo. Kr. 298,- for vaksen og kr. 198,- for barn (inkl. billettavgift). Klikk her for å kjøpe billett.

Dette blir ei oppleving du ikkje må gå glipp av!

Søndagstreff med JULEVERKSTED

Velkommen til søndagstreff med juleverksted 28.11 kl. 11:00. Det blir møte med sang, tenning av første lys i adventsstaken og andakt av Julie Haaberg. Etter møtet blir det ulike stasjoner hvor man kan lage forskjellig julepynt. Her er det lagt opp til at det skal være noe for de små, og noe for de litt større. Det blir servert julegrøt, pepperkaker og saft. Arrangementet er gratis, men det vil bli tatt opp kollekt.

Velkommen til en hyggelig førjulssamling.

Håper vi sees!

Jubileumsspelet om Hans Nielsen Hauge kjem til Norheimsund! Tysdag 16. november kl. 19.00 kan du oppleve dette i Norheimsund kyrkje! Vil du læra, le og bli riven med? Av myndige bondekoner, sjølvgode potetprestar, håplause lensmenn og trongsynte pietistar? Hans Nielsen Hauge og haugianismen er ein himmelsk lapskaus av kvardagsliv, åndsliv, næringsliv, fattigdom, rikdom, konfliktar og omsorg. Haugerørsla har sett djupe spor i landet generelt og Vestlandet spesielt. Haugerørsla var også opptakten til Indremisjonssamskipnaden (IMS).
Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel. Me trur jubileumsspelet kan hjelpa oss til å sjå kvifor me blei som me blei her i landet. Bli med tilbake til perioden 1796 til 1842, og opplev kva som skjedde i bygd og by i landet og på Vestlandet – med ein hyperaktiv, strikkande Hans Nielsen Hauge i front. Møt dei som var med og mot, forfølgjarar og etterfølgjarar. Musikalske perler, gripande situasjonar og gapskrattande scener kjem på løpande band. Fire skodespelarar og musikar speler 30 roller i løpet av halvannan time. Lek og lærd, styrande kvinner og myndige menn, bønder og handelsfolk, biskop og lensmann, alvorstynga predikantar og lystige haugianarar.

Billettar kjøper du ved inngangen frå kl. 18.00. Møt i god tid! Velkomen! Arr.: Norheimsund Indremisjon, Øystese Indremisjon, Øystese sokneråd og Vikøy sokneråd.

Bibelhelg med Asbjørn Kvalbein

Helga 19.-21. november er det bibelhelg ved Asbjørn Kvalbein, NLM.
Fredag kl. 19: Omsorg frå Paulus: Mist ikkje motet. Musikk ved elevar frå Framnes.
Lørdag kl. 17: Lær av Samuel å lytte. Song ved «Kretsmannskoret». Etter møtet blir det trekking av «Julemessebasaren».
Søndag kl. 11: Våre søsken globalt/ Evangeliet til folkeslaga. (Kvalbein talar på Indremisjonen sitt møte.)
Søndag kl. 17: Andens frukt i livet mitt. Song v/ Nancy Karine Sangolt.
Det er no to år sidan Kvalbein besøkte oss sist, så me er glad for å få besøk av denne kunnskapsrike bibelutleggaren igjen! Vel møtt! Arrangør er Norheimsund Misjonssamband.

Soulmesse flytta

Soulmesse med barnekoret SHINE i Norheimsund kyrkje søndag 7. november kl. 17.00 er FLYTTA til søndag 5. desember i Norheimsund bedehus. Velkommen!

Forsamlinga – eit helbredande fellesskap

Vi som har bønetenesta under allesamansamlingane, vil gjerne invitere til å gjere seg nytte av denne tenesta gjennom forbøn. Og vi vil understreke at det treng ikkje vere store ting for å søkje forbøn. Til Gud får vi kome med alt, lite som stort. Du kan leggje ein lapp med forbønsemne i den vesle forbønskassen i gangen. Namn blir ikkje brukt utan at du sjølv gjerne vil det. Det kan også gjelde forbøn for andre. Dette blir teke med i forbøna under møtet og vidare på bønemøta tysdags morgonar. Når møtet er slutt, sit forbedar framme og er open for samtale/ forbøn. To tenester vil vi særleg halde fram, sidan dei ofte kjem litt i bakgrunnen: Den eine er salving og forbøn ved sjukdom, slik vi ser det skildra i Jak 5,14f. Også her vil vi understreke at dette ikkje berre gjeld alvorlege tilfelle, men er eit høve til å dele med ein annan det du måtte kjenne på eller slite med i så måte. Og så i fellesskap gå til Gud med det, slik hans ord inviterer oss til, og få kvile i det og med forventning til kva Gud vil gjere. Den som ønskjer ei slik forbønsteneste etter eit møte, vil bli teken med opp på kontoret bak galleriet, slik at handlinga kan skje i ei skjerma ramme. Forbedaren vil då be ein annan vere med som medbedar. Det er naturlegvis også fullt mogeleg å be om ei slik teneste heime. Då er det berre å kontakte vedkomande forbedar eller underteikna. Den andre tenesta er skriftemålet, ei hjelp til å bli skikkeleg løyst frå skuld og skam som det kan opplevast vanskeleg å bli fri frå, sjølv om ein gjerne mange gonger og over lengre tid har bede Gud om tilgjeving. Her òg har Guds ord sine lovnadsord. Jesus er inne på det fleire gonger. I Matt 18,18 les vi: «og alt det de løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.» Jfr. Joh 20,21. I Jak 5,16 står det: «Vedkjenn då syndene for kvarandre og be for kvarandre, så de kan verta lækte.» Poenget er ikkje å rekne opp alt som ein kan ha gjort eller sagt av gale ting, men det som tyngjer samvitet. For målet med denne tenesta er å lytte inn røysta frå nådetruna gjennom forbedaren: Syndene dine er tilgjevne. Du er fri.

Audun Aase, Norheimsund Indremisjon