Informasjon frå Norheimsund Indremisjon

Vi er inne i andre bølgja av Covid-19, og det betyr at dei vanlege samlingane i bedehuset går ut inntil vidare. Vi lyt difor nytta alternative måtar å få oppbygging på. Det er mykje god forkynning på internett som vi kan ta inn heime.  Nokre linkar til slike er viste nedanfor.

Familiar:

Familiemøte med Johannes Olsen, https://indremisjonssamskipnaden.no/3304-2/

Adventssamlingar: www.sondagsskolen.no

Vaksne:

Plussord: http://www.plussord.no/

P-tro podcast: https://ptro.live/ptro-podcast/

P-tro nettradio: https://ptro.live/nettradio/

Norea radio: https://norea.no/hva/norge/radio-norea

P 7 kristen riksradio: https://www.p7.no/p7-kristen-riksradio/

P7: https://www.p7.no/

Kanal 10: https://kanal10.no/

Imf-ung: https://preik.tv/

Følg også med på heimesida vår: www.bedehusweb.no

November-helsing frå styret i Norheimsund Indremisjon

Møteveke avlyst

Møteveka med Roald Evensen i Øystese bedehus 11. – 15. november er avlyst. Me jobbar med å flytte denne til eit seinare tidspunkt.

Oppstart av KRIK 13-19!!

Fredag 16. oktober blir det oppstart av KRIK 13-19. Finn fram treningsklede og innesko og bli med! Stad: Øystese idrettshall Tid: kl. 18.00 – 19.30 (før Origo). Det blir trening fire fredagar før jul; 16.10, 30.10, 20.11 og 04.12. På KRIK samlast me for å ha det moro. Det er INGEN krav til ferdighet osv. Hugs å fylle opp drikkeflaska heime 😉 Velkomen!