Seminar om forbønstenesta

Korleis kan me samordna engasjementet vårt til ei teneste der med styrkjer kvarandre og det kan verta til hjelp for andre som treng den tenesta? Karen Midttun er sjukepleiar, tidlegare misjonær i Bangladesh. Ho har vore med og bygd opp forbønstenesta i IMI-kyrkja i Stavanger. Ho vil vera med og dela litt av deira erfaringar i prosessen med å byggja opp forbønstenesta lokalt og vil lytta og tenkja høgt med oss i prosessen vår. Sjølvsagt vert det tid til bøn for og med kvarandre. Det vert seminar fredag 19. oktober kl 19.30 – 22.00 og laurdag 20.oktober kl. 9.30 – 12.30 i Norheimsund bedehus. Alle er velkomne! Arrangør er Storsamlinga (Norheimsund indremisjon og Øystese Indremisjon).

Ungdomsweekend til Helgatun

18. – 20. oktober reiser Norheimsund & Øystese Ungdomskor, Krik Kvam og Origo ungdomsklubb på tur til Helgatun. På programmet står blant anna bli-kjent-kveld, natursti, uteaktivitetar, bibeltimar, korøving og underhaldningskveld. Påmeldinga har starta. Send epost til vidar.sangolt@imf.no dersom du vil vere med. Her finn du meir info om turen.

Oppstart for Shine og Junior Ving

Måndag 27. august startar barnekoret Shine opp att. Shine øver kvar måndag kl. 17.30 – 18.15 i Norheimsund bedehus. Koret er for born i alderen 5 år til og med 4. klasse. Nye og gamle medlemmer er velkomne!
Aktivitetsklubben Junior Ving startar også opp denne dagen. Klubben er for dei i 1. – 4. klasse. Junior Ving har samlingar annankvar måndag kl. 18.00 – 19.30 i Norheimsund bedehus. Velkomen!

Nytt styre i ungdomskoret

Det nye styret i Norheimsund & Øystese Ungdomskor har konstituert seg. Styret for 2012/ 2013 er slik: Ingvild Bjelland (leiar), Simon Undal (nestleiar), Ingvild Kleven (andeleg leiar), Sigmund Vestrheim (miljøansvarleg), Frida Vinge (skrivar) og Gaute Ulltang (pr-sjef). Me ynskjer det nye styret lukke til med nytt korår!

Klart for haustens fyrste storsamling

Norheimsund Indremisjon og Øystese Indremisjon ynskjer velkomen til storsamling i Øystese bedehus sundag 26. august kl. 17.00. Tema for samlinga er «Jordas største under, – du og eg i det kristne fellesskapet». Lars Arne Vik held andakt. Det vert eige opplegg for borna. Etter samlinga er det kveldsmat for alle i kjellaren. Inviter gjerne med nye på storsamling!

Datoane for haustens storsamlingar finn du her.

Velkomen til møte!

Sundag 19. august kl. 11.00 ynskjer Norheimsund Indremisjon velkomen til haustens fyste sundagsmøte. Det blir tale av Tor Øystein Holm og song av Nancy Karine Sangolt. Velkomen!