Årsmeldingar Norheimsund Indremisjon 2013

bedehus-002d1Velkomen til årsmøte i Norheimsund Indremisjon fredag 7. februar kl. 18.30. Her kan du lese årsmeldingar for Norheimsund Indremisjon, Husstyret for Norheimsund bedehus, Storsamlinga, Origo Ungdomsklubb, Krik Kvam, Norheimsund & Øystese Ungdomskor, Junior Ving, samt sjå årsrekneskap og oversikt over kven som stiller til val i år.

Gå vidare til årsmeldingar for Norheimsund Indremisjon 2013