Årsmøte for NIM

Innkalling til årsmøte

Tysdag 1. februar 2022 kl.18.30 dersom me kan  samlast inntil 50 stk. til faste tilviste plassar.

Andakt: Eli S. Tveitane      Leiar: Vidar Grindheim

Konstituering av årsmøtet

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av to skrivarar
  3. Val av to til å signere protokollen
  4. Lese lovene for indremisjonen

Sak 1 Årsmeldingar 2021

a) leiar i barne/ungdomslag presenterer arbeidet  gjennom eit bilete, ei glede og ei utfordring

b) for styret for Norheimsund bedehus (husstyret) v/ Hans Gravdal

c) for styret for Norheimsund indremisjon v/ Eli Skåland Tveitane

Sak 2 Rekneskapen 2021

Ved Solveig Norheim og Tor Tveitane

Presentasjon av årsrekneskapen

Sak 3 Val

Ved leiar for valnemnda

  1. Styret for Norheimsund indremisjon
  2. Styret for Norheimsund bedehus
  3. Valkomite

Sak 4 Samtale om arbeidet

Innleiing ved Eli S. Tveitane, så samtale

Samtalen vert sentrert rundt følgjande moment:

1             Tilbakemeldingar etter meldingane i årsmøtet

2             Innspel om forslaga til satsingsområde og kva som er viktig for NIM framover

Sak 5 Eventuelt

Velkommen!  Ta med niste og kopp, så får du kaffi, te eller saft.

Avlysningar av arrangement

På grunn av rekordhøge smittetal i landet avlyser me Allesamansamlinga
19. desember kl. 11.00 og ønskjer alle ei velsigna julehøgtid! Det er
vanskeleg å gjennomføra juletrefesten også 29. desember.  Me ser oss
nøydde til å avlysa i år.  Me kjem sterkare igjen!

Helsing NIM-styret v/ Eli Tveitane

«Når freden lander stilt» – julekonsertar 11. desember

Det blir julekonsert med Norheimsund og Øystese ungdomskor laurdag 11. desember! Pga. nye smitteverntiltak blir det to konsertar; kl. 16.00 og kl. 19.00. Bill. kr. 200,- for vaksne og kr. 100,- for barn/ student ved inngangen. Hugs 1 meters avstand! Det er ikkje påbud om munnbind, men det kan vere lurt å ha, spesielt ved inn- og utgang. Munnbind og håndsprit er tilgjengeleg i kyrkja. Er du sjuk eller har symptom må du halde deg heime.

Me håpar å sjå deg 🙂

Julekonsert i Øystese bedehus 16. desember – AVLYST!!

Konserten er dessverre avlyst pga. den pågåande smittesituasjonen, usikkerhet og restriksjonar.

Torsdag 16. desember kl. 19.00 kjem duoen Ingebjørg Andrea Ådnanes (bl.a kjent fra The Voice 2021) og pianisten Simon Madsen til Øystese bedehus for å ha julekonsert. Denne konserten er ein del av ein julekonsertturné dei har på vestlandet. Konsertrepetoiret vil variera mellom nye og tradisjonelle julesongar både på norsk og engelsk, også sjølvskrive materiale. Songar på engelsk vert teksta til norsk på skjerm. Billettar kjøper du på TicketCo. Kr. 298,- for vaksen og kr. 198,- for barn (inkl. billettavgift). Klikk her for å kjøpe billett.

Dette blir ei oppleving du ikkje må gå glipp av!

Jubileumsspelet om Hans Nielsen Hauge kjem til Norheimsund! Tysdag 16. november kl. 19.00 kan du oppleve dette i Norheimsund kyrkje! Vil du læra, le og bli riven med? Av myndige bondekoner, sjølvgode potetprestar, håplause lensmenn og trongsynte pietistar? Hans Nielsen Hauge og haugianismen er ein himmelsk lapskaus av kvardagsliv, åndsliv, næringsliv, fattigdom, rikdom, konfliktar og omsorg. Haugerørsla har sett djupe spor i landet generelt og Vestlandet spesielt. Haugerørsla var også opptakten til Indremisjonssamskipnaden (IMS).
Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel. Me trur jubileumsspelet kan hjelpa oss til å sjå kvifor me blei som me blei her i landet. Bli med tilbake til perioden 1796 til 1842, og opplev kva som skjedde i bygd og by i landet og på Vestlandet – med ein hyperaktiv, strikkande Hans Nielsen Hauge i front. Møt dei som var med og mot, forfølgjarar og etterfølgjarar. Musikalske perler, gripande situasjonar og gapskrattande scener kjem på løpande band. Fire skodespelarar og musikar speler 30 roller i løpet av halvannan time. Lek og lærd, styrande kvinner og myndige menn, bønder og handelsfolk, biskop og lensmann, alvorstynga predikantar og lystige haugianarar.

Billettar kjøper du ved inngangen frå kl. 18.00. Møt i god tid! Velkomen! Arr.: Norheimsund Indremisjon, Øystese Indremisjon, Øystese sokneråd og Vikøy sokneråd.

Bibelhelg med Asbjørn Kvalbein

Helga 19.-21. november er det bibelhelg ved Asbjørn Kvalbein, NLM.
Fredag kl. 19: Omsorg frå Paulus: Mist ikkje motet. Musikk ved elevar frå Framnes.
Lørdag kl. 17: Lær av Samuel å lytte. Song ved «Kretsmannskoret». Etter møtet blir det trekking av «Julemessebasaren».
Søndag kl. 11: Våre søsken globalt/ Evangeliet til folkeslaga. (Kvalbein talar på Indremisjonen sitt møte.)
Søndag kl. 17: Andens frukt i livet mitt. Song v/ Nancy Karine Sangolt.
Det er no to år sidan Kvalbein besøkte oss sist, så me er glad for å få besøk av denne kunnskapsrike bibelutleggaren igjen! Vel møtt! Arrangør er Norheimsund Misjonssamband.

Soulmesse flytta

Soulmesse med barnekoret SHINE i Norheimsund kyrkje søndag 7. november kl. 17.00 er FLYTTA til søndag 5. desember i Norheimsund bedehus. Velkommen!