Allesamansamling i Norheimsund

Velkomen til Allesamansamling igjen søndag 7.mars kl 11.00 i Norheimsund 
bedehus!

Andakt ved Arne O. Øystese

Felles barnegruppe.

Dørene opnar kl 10.45, max 100 eller til det er fullt når me følgjer 
smittevernrestriksjonane.

Velkommen!

Sundagstreff i Øystese 28. februar kl. 11.00

Sundag 28. februar blir det endeleg samling i Øystese bedehus igjen! Det blir andakt av Arne O. Øystese og TREFF barnesamling. Det er no mogleg å samle inntil hundre personar. God avstand mellom personar/ familiar gjeld framleis. Er du sjuk eller har symptom er du velkomen ein annandag 🙂

Nytt styre i Norheimsund Indremisjon

Dette er det nye styret i Norheimsund Indremisjon.
Leiar: Eli Tveitane
Styremedlemmer: Solveig Norheim, Åslaug Bjelland Sætrenes, Mirjam Eide Gravdal og Vidar Grindheim.
Varamedlem: Herdis Austevoll (2. vara). 1. vara skal veljast på ekstraordinært årsmøte 16. mars.

Husstyret består av Synnøve Farnes Flaten, Sissel Svåsand, Ingrid Selvik Undal, Hans Gravdal, Arthur Strømme (1. vara) og Ole Håland (2. vara).

TREFF på tvers

I kveld skjer det! Her på bedehusweb.no kl. 18.30. Øystese Indremisjon og Norheimsund Indremisjon sender direkte frå Øystese bedehus. Programmet er variert og blir presentert av våre eminente programleiarar Sølvi Mongstad og Geir Johnny Undal. Herdis Austevoll har andakt og me gler oss til å høyre song frå Lisa Grane Hisdal og Nancy Karine Sangolt. Fredrik Gravdal har tørka støvet av tryllestaven sin og det blir intervju med ulike personar.

Video blir lagt ut her på sida og startar nedtelling kl. 18.20 slik at alle har god tid til å koble seg på.

Nytt styre i Øystese Indremisjon

På det digitale årsmøtet til Øystese Indremisjon, onsdag 17. februar, vart fylgjande styre valt; Vidar Sangolt (leiar), Sarah-Linn Black, Miriam Sørheim Almeland, Randi Sæleset, Nils Gunnar Oma, Richard Longo, Bent Inge Bentsen, Jakob Haaberg og Andreas Ølfarnes (vara). Det nye husstyret består av Hans Solberg Sandven, Egil Gammelsæter, Vidar Stensletten Eik og Daniel Gammelsæter.

Årsmøte for Norheimsund Indremisjon

I år vert årsmøtet i Norheimsund Indremisjon halde digitalt: fredag 19. februar kl. 18.00 (innlogging frå kl. 17.45). Påmelding til årsmøtet på epost: trskeie@gmail.com innan fredag 19 febr kl 12.00. Dei påmelde får oversend påloggingsinfo. Spørsmål og hjelp om pålogging, kontakt Ragnhild Skeie mobil 928 35 538. Eli Tveitane har andakt. Elles står dei vanlege årsmøtesakene på programmet. Samtale om arbeidet. Alle er velkomne til det digitale årsmøtet. Røysteføre er dei som har betalt medlemskontingent i laupet av dei siste 3 åra. Medlemskontingent er 250 kr/person, bankkonto 3530.20.31469 (merk innbetaling med medlemskontingent og namn slik at kasserar veit kva det gjeld). 
Vel møtt! Be gjerne for både årsmøtet og dei ulike arbeidsgreinene i bedehuset.