Felles sundagsmøte og storsamling 16. februar

kariNorheimsund bedehus søndag 16. februar kl. 11.00: Vi får vitjing av (biletet), ein av redaktørane i Dagen. Ho har skrive mykje om kristenforfylgjinga ute i verda. Særleg har våre kristne brør og systre i dei islamistiske og kommunistiske diktatur det vanskeleg. Denne forfylgjinga vert lite omtala i dei store media. Difor har vi eit ansvar med å gjera dette kjent slik at vi kan vise omsorg for dei både i bøn og praktisk. Jesus seier til læresveinane at dei kjem til å bli forfylgde i verda. Og sanneleg har dei kristne blitt forfylgde til alle tider. I våre dagar er det mange millionar og ca. 6-7000 (Dagen 6/12-13) vert drepne kvar år. Korleis stiler vi oss til dette? Kan vi vera likesæle til ein slik urett? I 1.Joh.3,17 stiller apostelen eit nærgåande spørsmål: ”Men den som har meir enn nok å leva av, og likevel let att hjarta sitt når han ser bror sin lida naud, korleis kan han ha Guds kjærleik i seg?” Kari Fure vil fortelja meir om dette under tema: Religionsfridom. Dette føremiddagsmøtet vert i lag med Storsamlinga. Vel møtt!