Årsmøte i Øystese Indremisjon

Torsdag 13. mars kl. 18.00 er du velkomen til årsmøte for Øystese Indremisjon (ØIM) i Øystese bedehus. Det blir val, gjennomgang av årsmelding og årsrekneskap og samtale om arbeidet. Velkomen til årsmøte!