Sundagsskule i Øystese

513052726logo_NSSFDenne våren vert det sundagsskule på laurdagar i bedehuskjellaren i Øystese bedehus kl 12.00-13.00. Det er samlingar fylgjande laurdagar: 12. januar, 16. februar, 16. mars og 20. april. Sundagsskulehalvåret vert avslutta med at me tek del på utegudsteneste på skuleplassen på Fykse måndag 20. mai, andre pinsedag, kl 11.00. Etterpå vert det grillfest!
På sundagsskulen gjer me det ein alltid gjer på sundagsskulen: syng saman, deler ei bibelforteljing, tek ein matbit og har leik og moro. Leiarar er Erland Brennsæter, Torunn Klyve Soldal, Helga Vestrheim Tolo, Anne Merete Flekstad Vik og Lars Arne Vik. Arrangør er Øystese Sundagsskule, Øystese Indremisjon og Øystese sokneråd. Vel møtt!!

God jul!

«For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» (Jesaja 9,6). Norheimsund Indremisjon og Øystese Indremisjon ynskjer alle ei riktig god jul! Hugs juletrefest for born 3. juledag og julefest 5. juledag i Norheimsund bedehus og julefest i Øystese bedehus 6. juledag (sjå møtekalender).

Konsert og CD-slepp 9. desember

Sundag 9. desember kl. 20.00 er det konsert med Norheimsund & Øystese Ungdomskor i Norheimsund kyrkje. Koret kjem ut med sin rykande ferske cd, «Bound By His Spirit». Det vert ein variert konsert med songar frå cden, nytt repertoar og sjølvsagt julesongar. Gratis inngang – kollekt. Sal av cd. Alle er hjarteleg velkomne!

Julekonsert med Pareli

Onsdag 28. november kjem bandet Pareli til Norheimsund kyrkje for å halde julekonsert. Konserten er ein del av ein juleturne i samband med at Pareli slepp si fyrste juleplate, «Kling no klokka». Bandet består av Arne Pareli Pedersen (vokal), Rune H. Hermundsplass (gitar), Thomas Gallatin (slagverk), Ragnar Løsnesløkken (bass) og Gunnar Melbø (tangentar). Meir info om Pareli finn du her. Konserten startar kl. 19.00 og det blir billettsal i døra. Arrangør av konserten er organistane i Kvam. Velkomen til konsert!

Klart for julemesse i Norheimsund!

Laurdag 24. november er det klart for julemesse i Norheimsund bedehus. Messa opnar kl. 10.00. Det vert sal av gåveartiklar og matvarer, mellom anna nysteikte mjølkekaker. Kafeen er open heile dagen. Det blir tombola for born og vaksne, misjonssamlingar med Helga og Arnfinn Røyland (kl. 12.00 og 15.00) og basar med åresal og hovudtrekning. I år går overskotet til Sentral-Asia og kristent fagpersonell. Arrangør er Norheimsund, Tørvikbygd og Øystese Misjonssamband. Velkomen til julehandel i Norheimsund bedehus!