Sommarhelsing frå leiaren i NIM

Vidar_Grindheim«Klapp i hendene, alle folk, lyft jubelrop til Gud! For Herren, Den høgste, er verd å frykta, ein stor konge over heile jorda. Han legg folkeslag under oss, folk legg han under våre føter. Han vel ut eit land for oss, ein stolt arv for Jakob, som han elskar.»/ «Clap your hands, all nations; Shout to God with cries of joy. How awesome is the Lord Most High; the great King over all the earth! He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom He loved.» Salme 47, 1-5.

Takk til alle som på ulikt vis har gjort tenester i laget, til alle som har teke del i fellesskap og oppgåver, til store og små som har bidrege til glede og samhald. Vel møtt til samvær, om det er litt mindre no i ferien, er det ny giv til hausten. Sjå websida og møteplanar. God sommar, ta med Bibelen i ferien! Norheimsund Indremisjon, leiar Vidar Grindheim