NLM Julemesse 2023

I år blir det ikkje julemesse på vanleg måte. Men me har fortsatt ein del både hobbyvarer og varer frå misjonsland som me ønsker å selge. Det blir difor ei litt nedskalert julemesse laurdag 18. november. Me startar med sal av varer, samt kafè kl. 15. Det blir òg basar, samt møte ved Egil Sjåstad. Dersom nokon har lyst til å gi ein åregevinst ønsker me at kvar gåve har ein verdi på kr. 100 (-200). Ta i tilfelle kontakt med Turid Nordpoll.