Påskevandring i ord og tonar i Øystese

Søndag 26. mars kl. 17.00 kjem radio- og tv-pastor Gunnar Ferstad i P7 Kristen riksradio til Øystese bedehus saman med vokalisten Katrine Skjold og eit band frå Straume Forum på Sotra. Dei inviterer til ei vandring gjennom dei forskjellige dagane i påskehøgtida. Bibeltekstane og kjende påskesongar er dei berande elementa. Det vert både allsong og solosong. Mange kristne julesongar vert framleis mykje brukte, men påskesongane får ikkje alltid den merksemda dei fortener; «Påska rommar dei mest sentrale hendingane i den kristne frelseshistoria. Samstundes er det blitt ei høgtid då mange ikkje er heime. Derfor ønskjer vi å løfte fram påskeforteljinga i ei konsentrert form. Vi håper det kan rette merksemd mot innhaldet i dagane som kjem». Fri entré. Kollekt til P7 Kristen riksradio. Dette arrangementet vil erstatte sundagstreffet som normalt er kl. 11.00. Me håpar mange tek turen, for dette blir bra!

Tekstformidlar: Gunnar Ferstad
Vokal: Katrine Skjold
Tangentar og kor: Øyvind Blom
Bass: Kristian Blom
Trommer: Tor Håvard Wiig
Gitar: Tore Hjalmar Sævik
Kor: Kristin Fjeldskaar
Lyd: Vidar Sangolt