Misjonsmøte med historisk sus!

Fredag 24. mars kl. 19.00 skal NMS si kvinneforening ha misjonsmøte i Norheimsund bedehus. Øyvind Haarr blir med og fortel historia om kvinneforeningane i «Vikør Sogn», som det heitte i 1846. Det var det året det starta. Ei spanande reise frå den tida då kvinnene hadde med ull, kardar og rokk på foreningsmøta. Dei sette av heile dagen til desse møta. Kom og høyr! Det blir også ein liten basar og sjølvsagt foreningskaffi med noko godt attåt. Velkomen!