Årsmøte for Norheimsund Indremisjon

Velkomen til Norheimsund Indremisjon sitt årsmøte i Allesamansamlinga sundag 5. februar kl. 11.00 i Norheimsund bedehus. Etter ei felles opning, vert det opplegg for borna medan dei vaksne får andakt og årsmøtesaker (komprimert og med tid til samtale). Felles matøkt etterpå. Me vonar de alle vil møta på dette viktige møte om framtida til NIM!