Årsmøte for NIM

Innkalling til årsmøte

Tysdag 1. februar 2022 kl.18.30 dersom me kan  samlast inntil 50 stk. til faste tilviste plassar.

Andakt: Eli S. Tveitane      Leiar: Vidar Grindheim

Årsmeldin kan du lese her.

Konstituering av årsmøtet

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av to skrivarar
  3. Val av to til å signere protokollen
  4. Lese lovene for indremisjonen

Sak 1 Årsmeldingar 2021

a) leiar i barne/ungdomslag presenterer arbeidet  gjennom eit bilete, ei glede og ei utfordring

b) for styret for Norheimsund bedehus (husstyret) v/ Hans Gravdal

c) for styret for Norheimsund indremisjon v/ Eli Skåland Tveitane

Sak 2 Rekneskapen 2021

Ved Solveig Norheim og Tor Tveitane

Presentasjon av årsrekneskapen

Sak 3 Val

Ved leiar for valnemnda

  1. Styret for Norheimsund indremisjon
  2. Styret for Norheimsund bedehus
  3. Valkomite

Sak 4 Samtale om arbeidet

Innleiing ved Eli S. Tveitane, så samtale

Samtalen vert sentrert rundt følgjande moment:

1             Tilbakemeldingar etter meldingane i årsmøtet

2             Innspel om forslaga til satsingsområde og kva som er viktig for NIM framover

Sak 5 Eventuelt

Velkommen!  Ta med niste og kopp, så får du kaffi, te eller saft.