Avlysningar av arrangement

På grunn av rekordhøge smittetal i landet avlyser me Allesamansamlinga
19. desember kl. 11.00 og ønskjer alle ei velsigna julehøgtid! Det er
vanskeleg å gjennomføra juletrefesten også 29. desember.  Me ser oss
nøydde til å avlysa i år.  Me kjem sterkare igjen!

Helsing NIM-styret v/ Eli Tveitane