Opptak av bibeltimar frå hausten 2020 – Johannesevangeliet

Egil Gammelsæter har hatt bibeltimar i Øystese bedehus i haust, tysdagskveldane klokka 19.30.

Opptaka frå hausten er lagt ut på youtube og kan høyrast der. Trykkjer du på video-linken nedanfor kjem du rett til spelelista på youtube der alle bibeltimane som er lasta opp ligg.

No er også bibeltimane så langt i 2021 lagt ut på same kanal.