Årsmøte for Norheimsund Indremisjon

I år vert årsmøtet i Norheimsund Indremisjon halde digitalt: fredag 19. februar kl. 18.00 (innlogging frå kl. 17.45). Påmelding til årsmøtet på epost: trskeie@gmail.com innan fredag 19 febr kl 12.00. Dei påmelde får oversend påloggingsinfo. Spørsmål og hjelp om pålogging, kontakt Ragnhild Skeie mobil 928 35 538. Eli Tveitane har andakt. Elles står dei vanlege årsmøtesakene på programmet. Samtale om arbeidet. Alle er velkomne til det digitale årsmøtet. Røysteføre er dei som har betalt medlemskontingent i laupet av dei siste 3 åra. Medlemskontingent er 250 kr/person, bankkonto 3530.20.31469 (merk innbetaling med medlemskontingent og namn slik at kasserar veit kva det gjeld). 
Vel møtt! Be gjerne for både årsmøtet og dei ulike arbeidsgreinene i bedehuset.