Nytt styre i Norheimsund Indremisjon

Dette er det nye styret i Norheimsund Indremisjon.
Leiar: Eli Tveitane
Styremedlemmer: Solveig Norheim, Åslaug Bjelland Sætrenes, Mirjam Eide Gravdal og Vidar Grindheim.
Varamedlem: Herdis Austevoll (2. vara). 1. vara skal veljast på ekstraordinært årsmøte 16. mars.

Husstyret består av Synnøve Farnes Flaten, Sissel Svåsand, Ingrid Selvik Undal, Hans Gravdal, Arthur Strømme (1. vara) og Ole Håland (2. vara).