Sjå opptak av «TREFF på tvers»!

Har du lyst til å gje ei gåve til bedehusa våre? Bruk Vipps #658200 eller bankkonto 3633.53.25375. Gjev du til bankkonto, skriv summen og send på SMS til 900 77 001 så me får oppdatert tala i direktesendinga. Hjarteleg takk for alle gåver 🙂