Vil du støtte Øystese Indremisjon?

Eit spesielt år går mot slutten. Ein del arrangement har vorte gjennomført, men mykje er blitt avlyst på grunn av situasjonen me står i. Redusert aktivitet har gjeve ØIM mindre inntekter både til ungdomsarbeid og drift ellers. Vil du vere med å støtte ØIM med ei ekstra gåve no på slutte av året? Det er veldig enkelt. Bruk denne linken; Indremisjonsforbundet (xledger.me) og få automatisk skattefrådrag. ImF rapporterer til skattemyndighetene. Du kan betale med vipps eller kort. Eingongsbeløp eller faste trekk… Me blir glade for alle bidrag! ØIM ynskjer alle ei velsigna julehøgtid, så sjåast me på nyåret 😉

«Sjå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel – det tyder: Gud med oss.» Matteus 1, 23

Med helsing styret i Øystese Indremisjon; Andreas Ølfarnes, Jakob Haaberg, Richard Longo, Nils Gunnar Oma, Sarah-Linn Black, Vidar Sangolt, Miriam Almeland, Randi Sæleset og Bent Inge Bentsen.