Allesamansamling 20. desember

Etter litt lette i restriksjonar er store og små velkomne til adventssamling i Norheimsund bedehus søndag 20. desember. Det vert to (like) samlingar, kl. 10.30 og kl. 12.00 (dørene opnar 15 min. før). Temaet er «Fredsfyrsten», andakten har Eli S. Tveitane og Jostein Moldsvor.  Me syng julesongar og lærer litt om jul i andre land. Kollekt til NIM-arbeidet. 

Grunna avgrensing på deltakarar til maks 50, vert det påmelding til samling 1 eller 2.  Send melding til: Eli S. Tveitane, 47 30 89 81 eller est@bushsoft.com innan fredag 18. desember kl. 17.00.  Gje melding om namn, telefonnummer, og kor mange vaksne og barn som kjem frå familien. Vanlege reglar for smittevern vert følgde. Skulle du vera småsjuk er det fint om du held deg heime. Det vert ikkje grupper for borna og servering, berre noko lite som borna kan ta med seg.

Velkommen til adventsamling!