Påskehelsing frå Norheimsund Indremisjon

Underlege veker! Bygder og byar er meir eller mindre nedstengde. Smittevernreglane skal hindra i at Korona-smitten breier seg. Det er fint! Men korleis har me det når alt vert annleis? Det sosiale livet vert sterkt redusert både for deg og meg, og for dei som bur på institusjonar. Heldigvis gjev telefonen og andre kommunikasjonsformer oss høve til å halda kontakten. Les påskehelsing frå Norheimsund Indremisjon her.