NIM Medlemsbrev april 2020

KOM SAMAN I 5-ar GRUPPER, DEL BIBEL OG LIV SAMAN!

Korleis kan denne våren/dette året verta for oss som forsamling når me ikkje kan møtast slik me plar gjera?   Det var eitt av tema som vart drøfta på sist NIM styremøte.  «Der to eller tre er samla i mitt namn, der er eg midt iblant dykk» (Matt. 18.20)   Det er eit løfte for fellesskapet som me faktisk kan praktisera med dei restriksjonar smittverntiltaka set for oss no.  Så me vil oppmoda alle om å finna saman i små bibel- eller husgrupper for å lesa i Bibelen i lag, samtala om kva teksten betyr og kva det kan bety for oss i dag samt be i lag.  Gjer det heilt enkelt!  Det er fint å bruka søndagens tekst.  Så har https://k-stud.no/materials/materiell/  mange tilbod om Bibelstudie-opplegg dei støttar.  Mange aktuelle bøker er alt godkjende for kurs (https://minekurs.studieplaner.no/k-stud/nyttkurs/studieplan.aspx ), men det er viktig å melda seg inn og få førstegodkjent søknad FØR ein set i gang. 

FAMILIEGRUPPE

I familiegruppa vår samlast me på teams (internett).  Då sit me heime kvar familie i stova si, men har samling med bibelforteljing, rørslesongar og felles bøn.  Serveringa syt me for sjølv.  Det går veldig fint å halda kontakten på denne måten! 

I BEDEHUSET

Førebels er avgrensing at 5 kan møtast, men sjølvsagt skal reglar om 2m avstand inne og minst mogleg direkte kontakt, haldast.   Styret opnar bedehuset som møteplass for mindre grupper (og med alle forhaldsreglar ivaretekne).  Dette er klarert med ansvarlege kommunen.  Finn saman i grupper på 5.  Tenk på om de er nokon de spesielt skal hugse på å få med.  Om de vil bruka bedehuset som samlingsplass, meld dykk på til Tore Skeie, trskeie krøllalfa gmail punktum com eller mob.nr.(finn du på gulesider.no)  Ein i gruppa gjev opp namn, mobil og mailadresse.  Kom med forslag om dag og tidspunkt.  Det vil verta sett fram håndsprit og enkelt vaskeutstyr, slik at gruppa tørkar av dørhåndtak og flater på bord og stol-armlen før de går.  Kjøkkenet skal ikkje nyttast.  

VER KREATIVE OG HALD KONTAKTEN MED KVARANDRE!

God vår!

Helsing NIM styret v/ Eli S. Tveitane