Familietreff

NIM skulle hatt ei samling med barnekora 19. april, men alt vart avlyst.  Eit godt alternativ er å sjå familietreff hos familien Olsen (gjekk live onsdag 15.april kl 18.00).

Familiemøte med Olsenbanden

Familiemøte onsdag 15.april hjemme hos Familien Olsen på Fitjar

Publisert av Indremisjonssamskipnaden Onsdag 15. april 2020

eller på www.indremisjonssamskipnaden.no

Dei vil nok koma med nye sendingar, så følg med.

Kanskje nokon kan tenkja seg å vera med å bidra til digitale møter her lokalt?  Øystese Indremisjon har utstyr rigga opp i bedehuset i Øystese, dei er opne for at andre kan vera med og bidra.  Sei frå til meg eller ta direkte kontakt med Vidar Sangolt.

Helsing NIM styret v/ Eli Tveitane