Familietreff

NIM skulle hatt ei samling med barnekora 19. april, men alt vart avlyst.  Eit godt alternativ er å sjå familietreff hos familien Olsen (gjekk live onsdag 15.april kl 18.00).

https://www.facebook.com/Indremisjonssamskipnaden/videos/573214329959766/

eller på www.indremisjonssamskipnaden.no

Dei vil nok koma med nye sendingar, så følg med.

Kanskje nokon kan tenkja seg å vera med å bidra til digitale møter her lokalt?  Øystese Indremisjon har utstyr rigga opp i bedehuset i Øystese, dei er opne for at andre kan vera med og bidra.  Sei frå til meg eller ta direkte kontakt med Vidar Sangolt.

Helsing NIM styret v/ Eli Tveitane