Fleire avlyste arrangement!

I samsvar med melding frå Kvam herad i dag vedrørande smittefare, ser vi oss diverre nøydde til å avlysa større samlingar i Norheimsund bedehus inntil vidare. Dette gjeld Allesamansamling 15. mars, tysdagsmøte 17. mars, basarkveld 22. mars, og andre tilsvarande samlingar til situasjonen tilseier noko anna.

Vi oppmodar samtidig alle til bøn for land og folk og fordjuping i Guds ord.

Øystese Indremisjon avlyser i første omgang Sundagstreff 22. mars.