Nytt styre i Norheimsund Indremisjon

På årsmøtet til Norheimsund Indremisjon, fredag 31. januar, vart fylgjande styre valt; Eli Tveitane (leiar), Tore Skeie, Jakob Bjørke, Solveig Norheim, Åslaug Bjelland Sætrenes, Solveig Lønning Sangolt (1. vara) og Ole Bjørn Kristensen (2. vara). Me ynskjer det nye styret lukke til!