Medlemsmøte: Arbeidet på bedehuset

Onsdag 12. februar kl. 19.30 blir det medlemsmøte for Norheimsund Indremisjon i Norheimsund bedehus. Dette er ein viktig møtestad for å dela tankar om arbeidet og koma med gode innspel til styret. Eli S. Tveitane har kort innleiing (framhald frå årsmøtet). Etterpå blir det samtale rundt småbord om saker frå årsmøtet medlemane ønskjer å snakka vidare om og om sastingsområda foreslått i årsmeldinga. Kva tenkjer me er viktig i tida framover? Det blir enkel servering. Set av kvelden og ver med å gjera fellesskapet på bedehuset til slik me ønskjer at det skal vera! Velkommen til undervisning, mat og prat!