Barnekoret Shine

Fyrstkommande mandag, 26. august er det oppstart for Shine! Det vert øving frå klokka 17.30, og alle som er 5 år i år, til og med 3.klasse er hjarteleg velkomne til å vera med. Ny dirigent er Esmee van der Linden.