Storsamlinga

Kvar vert det av Storsamlinga i Norheimsund bedehus? Norheimsund Indremisjon ønskjer å integrere familiearbeidet i føremiddagssamlinga på søndagen. Så i haust vert det noko me kallar alle-saman-samling kl 11.00 i Norheimsund bedehus, datoane er 27.august, 24.sept og 22.oktober, med familievenleg opplegg. Me vil smaka på det nye opplæringstilbodet AWANA for barn og ungdom, så det vert både bibeltekstar, song og aktivitetar for dei. Kom gjerne med tilbakemeldingar og innspel, slik at me kan vidareutvikla samlingane framover. Meld deg gjerne til oppgåver om du har lyst å vera med å få til Awana her hos oss. Ta kontakt med nokon i styret. Første samling er søndag 27. august kl 11.00 i Norheimsund bedehus. Håkon Kalvenes talar. Velkommen til fellesskapet på bedehuset! Ta med familie og vener! Styret v/Eli S. Tveitane