Ungdomskoret med avslutningstur

Måndag denne veka hadde Norheimsund og Øystese Ungdomskor sommaravslutning i Klyvefjøra. På programmet stod grilling, bading og quiz. Påtroppande styreleiar Miriam Svendsen heldt ein flott andakt. Trass i at alle tiandeklassingane var bortreist på skuletur, var oppmøte godt. Spesielt kjekt var det at mange sjuandeklassingar blei med på turen. Velkomen tilbake til hausten! Bjørnar Sangolt vart takka av som orkesterleiar. Koret er takksame for den jobben han har gjort dette siste året. Ny orkesterleiar vert Gaute Klyve. Me ynskjer Gaute velkomen på laget!

Dette året har koret hatt 43 medlemmer. Me har hatt 14 opptredenar eller konsertar i tillegg til øvingshelg på Helgatun og vanlege måndagsøvingar. På koret sitt årsmøte måndag 22. mai var det val av nytt styre for 2017/ 2018. Det nye styret ser slik ut: Miriam Svendsen (leiar), Hallvard Kleven, Lars Gravdal, Malene Nerbøberg Kolflåth, Åsmund Almenning og Amanda Husum. Ein solid gjeng! NØUK takkar foreldregruppa, tilhøyrarar og støttespelarar for eit bra år. God sommar!