Ole Abel Sveen til Norheimsund

uten navnVelkomen til songmøte i Norheimsund bedehus søndag 11. oktober kl.11.00. Då får vi besøk av Ole Abel Sveen som har vore her i området for ein del år tilbake. Han har m.a. vore forkynnar, generalsekretær og reiseleiar for turar til Israel. Det som er fint med Ole Abel er at han har stor sans for den gode salme- og songskatten vi har. Den formidlar han vidare på ein glimrande måte. Vi gled oss til å høyre han fortelje om og synge dei kjære songane.