Gjevarteneste

Mange Takk!

Me er veldig takksame for alle som er med på fast gjevarteneste til Norheimsund Indremisjon og til ungdomsarbeidaren vår. Og også alle små og store gåver som kjem inn direkte på kontoar til Indremisjonen. Dette gjer at vi kan oppretthalda det gode arbeidet vidare – Ordet om Jesus Kristus til bygdene våre.
Har du anledning til å støtte?
Om du har anledning til å gje ei gåve til arbeidet, kan du setje inn di gåve til kontonummer: 3530.20.31469
Vil du støtte fast, og samtidig få igjen på skatten for dette, les det som står om
fast gjevarteneste.
 
Mange takk for alle bidrag.
Norheimsund Indremisjon