Julefest i Øystese

julefestSundag 29. desember (5. juledag) kl. 17.00 vert det julefest i Øystese bedehus! På programmet står blant anna andakt v/ Lisbeth Fredheim Oma, juletregang, sanginnslag og kaffi og kaker. Det blir tatt opp kollekt til Strømmestiftelsen. Alle er velkomne! Arr.: ØIM