Julekonsert i Norheimsund

Julekonsert 13 plakatTorsdag 5. desember kl. 20.00 arrangerer Norheimsund & Øystese Ungdomskor julekonsert i Norheimsund bedehus. I tillegg til ungdomskoret deltek vokalgruppa Poco Rubato (Ranveig Bjelland, Åslaug Sætrenes, Nancy Karine Sangolt, Anna Mette Klyve, John-Sindre Sætrenes, Magnus Hisdal, Gaute Klyve) og David Almenning. Billettane kostar kr. 150,- for vaksne og kr. 50,- for barn/student. Velkomen!