Spre litt glede!

Fyrste sundag etter påske, 15.april, vert det storfamiliesamling i Øystese idrettshall. Ulike barne- og ungdomskor i Kvam har eit fellesprogram under tittelen “Spre litt glede!” og syng i tillegg eigne songar. Therese Glendrange frå Flekkefjord har andakt. Ho er ny direktør for Normisjon sitt arbeid i Mali, og har arbeidd mykje blant barn og unge t.d. med sundagsskule og leirarbeid. Kom og lat deg inspirera av Therese og barn og unge i Kvam! Ta med heile familien, besteforeldre og barnebarn, naboar og vener! Arrangør er Storsamlinga, Norheimsund og Øystese Indremisjon. Velkomen!