Bedehusbasar

Fredag 27. april er det klart for årets bedehusbasar i Norheimsund bedehus. Basaren startar kl. 18.30. Det vert loddsal frå kl. 18.00. Martha og Edgar Paulsen deltek med andakt og song. Det vert åresal, hovudtrekning og kaffiøkt. Alle er velkomne!