Årsmøte i Norheimsund Indremisjon

Fredag 3. februar kl. 18.30 er du velkomen til årsmøte for Norheimsund Indremisjon (NIM) i Norheimsund bedehus. Arne Opsahl-Engen skal ha andakt. Det blir val, gjennomgang av årsmelding og årsrekneskap, samtale om arbeidet, samt pause med enkel servering. For å spare litt tid på årsmøtet, legg me ut årsmelding og årsrekneskap for NIM, samt årsmeldingane frå dei ulike undergruppene av NIM her på bedehusweb.no. Du må logge deg på med passord for å kunne lese årsmeldingane. Passordet blir sendt ut til alle medlemmene i NIM på sms i dag. Velkomen til årsmøte!

Klikk her for å lese årsmeldingane.