Velkomen til nytt semester!

Sundag 28. august kl. 17.00 blir det storsamling i Norheimsund bedehus. Det vert song og musikk, tale v/ Kjell Strømme, kollekt, eige opplegg for borna og kveldsmat. Tema for denne samlinga er «…dersom, viss, så framt, i fall…». Alle er hjarteleg velkomne!
Det vert i alt fire storsamlingar i haust. Nytt av året er at det i tillegg vert arrangert sundagstreff mellom storsamlingane. Det vil seie at det vert kun to veker mellom samlingane. Meir info om sundagssamlingane kjem etter kvart. Møtekalenderen er no oppdatert. Velkomen til nytt semester!