Norheimsund bedehus og Øystese bedehus

I det siste har representantar for bedehusa både i Øystese og Norheimsund vorte uformelt kontakta av personar i Kvam herad for å sondera om me er villige til å selja bedehusa.  I Norheimsund treng heradet meir uteområde til barneskulen. I Øystese er det likevel ikkje aktuelt for heradet å kjøpe bedehuset.

Det er sett ned ein komité som ser på saka. Meir info kjem etter kvart.