Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norheimsund Indremisjon

Det blir ekstraordinært årsmøte for Norheimsund Indremisjon tysdag 23. mai kl. 19.30 – 20.30 i bedehuset. Sak: val av styrelem og varalem. Valnemnda har no fått kandidatar som gjer at styret vert fulltallig, men desse må formelt veljast av årsmøtet. Vidar Grindheim har sagt ja som styrekandidat og Kari Skeie ja som varalem. Dette vert ei kort samling, men det vert litt kaffi med noko attåt (for dei som har tid). Mogleg at det også vert kort informasjon om ny leiarstruktur i laget.