Spørjeundersøkjng om arbeidet i Øystese Indremisjon

Øystese Indremisjon har laga ei spørjeundersøkjing om arbeidet som vert drive i Øystese bedehus. Me håpar dei som går på bedehuset i Øystese tek seg tid til å fylle ut skjemaet innan onsdag 19. april. Fyll ut dette skjemaet.